Bir İnsan Büyüyle Aşık Olabilir mi?

Bir İnsan Büyüyle Aşık Olabilir mi?

Büyü tesirleri konusunda bilgi sahibi olmayan insanlar için büyü ile aşık olmak kavramı ciddi gelmez.Bu insanlar daha önce hayatlarında hiçbir etki altında kalmamışlarsa onlara büyünün aşık edebileceğini anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zordur. İnsanların genel olarak yüzde 15’i oranı büyü telkinlerine oldukça açıktırlar ve çabuk etkilenirler bu insanlar aşırı duygusal insanlardır. Sadece yüzde 15 lik dilimde bulunan bu hassas yapılı insanlara büyüçok kolay tesir ederken, diğer insanlara kolay kolay etki etmez.  İradesi çok güçlü olan medyumlar bu tür latif varlıkların saldırılarına maruz kaldıklarında kendilerini güçlü iradeleri ile savunabilirler.

Medyum Hoca
Medyum Hoca

Büyü Etkisi ile Aşık Etmek ve Soğutmak

İmanı çok güçlü olan evliyalar, dervişler, ermişler bu tip telkinlere açık değildir.  Dünyanın bütün kötü enerji yayan varlıklarını bu insanlara musallat ettiğinizde dahi etkilenmezler.  Pekiyi  büyüden etkilenenler kimler?  20 ile 45 yaş arası kadınlar ve erkekler yukarıda söz ettiğimiz,  100’de 15 lik dilimin içinde olan bütün insanlar büyü ile aşık edilebilir büyü ile aşktan soğutulabilir. Yine büyü ile kısmetleri kapanabilir, büyü etkisi ile hastalanabilirler. Çok nadir olmak üzere, bazı şiddetli büyüler var ki, geri kalan yüzde 85’lik kesimi de etkisi altına alabilir. Nitekim peygamber efendimize ( s.a.v) bu tarz bir büyü yapılarak, kendisi hastalanmıştı. Yani büyünün tesirlerini hafife almamak gerekiyor.

Medyum hoca zaten bu alanda çeyrek yüzyıldır araştırmalarına devam ediyor. Havas ilimleri, bu ilimde kullanılan cifir ve ebcet hesabı, astrolojik çalışmalar, vefk terkibi gibi işlemlerin yanı sıra, hüddamlar ve diğer nurani varlıklarla iş birliği yapmak gibi işlerle iştigal eden Almanya medyum hoca bağlama büyüsü adıyla anılan, başkalarını büyüyle aşık etme çalışmalarını güçlü okumalar ve vefk ile sürdürüyor.

Hemen Ara;+49 157 59456087 medyum